Om Maxmo-Net

Till andelslagets Maxmo-Nets ändamål hör att främja medlemmarnas ekonomiska fördelar genom att anskaffa, äga, underhålla och driva ett konkurrensneutralt digitalt kommunikationsnät för anslutning av fastigheter, bestående av optisk fiber inklusive kanalisation och aktiv utrustning.
Andelslaget kan köpa, förmedla och producera tjänster i kommunikationsnätet. Andelslaget låter i huvudsak olika tjänsteleverantörer, både kommersiella och ickekommersiella aktörer, distribuera tjänster i nätet.
Styrelsen väljer tjänsteleverantörer enligt för detta ändamål särskilt uppgjorda villkor och avtal som styrelsen utarbetar. Andelslaget kan köpa, sälja, hyra eller inneha fastigheter, värdepapper eller annan egendom. Andelslaget kan även förvalta projekt som ansluter sig till skapandet och utvecklandet av detta fibernät.