HÄR BYGGER VI FIBER

Andelslaget Maxmo-Net bygger vidare på fibernätet och har för avsikt att under åren 2022–2023 utvidga nätet till Ölis och Vassorområdet. Maxmo-Net har sedan 2013 framgångsrikt byggt och upprätthållit fibernätet i Maxmo kyrkby med omliggande byar.

Enligt det färgade området planeras utbyggnad av fibernätet

Fibernätet är ett s.k. öppet fibernät, med det menas att andelslaget äger och upprätthåller nätets infrastruktur och ger tjänsteleverantörer möjlighet att distribuera tjänster på jämlika villkor. Medlemmarna har friheten att välja vilka tjänster man tar del av. Det fiberoptiska nät som nu byggs kommer att under överskådlig framtid ge våra medlemmar en snabb och driftsäker uppkoppling.

Fördelarna med ett fibernät är bl. a.:

  • Allt från en anslutning
    • IP-TV med HD-kvalitet
    • Höghastighets uppkoppling upp till 1Gbit/s
    • IP Telefoni
    • Lokalägt och kommer att säkra tillgången på svenska kanaler i nätet
  • Driftsäkert, mindre känsligt för åska än kopparnät.

Anslutningsavgiften är 1400 € (inkl. moms) per fastighet och förutsätter medlemskap i Andelslaget Maxmo-Net. Andelsavgiften är 50 €.

Maxmo-Net kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga månadsavgifter. För närvarande är månadsavgiften för TV 14,26 € inklusive svenska kanaler och internet 21,70 €. Samtliga avgifter inkl. moms.

För att styrelsen skall kunna besluta om byggstart för området behöver ett intentionsavtal
undertecknas (ladda ner här: Intentionsavtal). Utvidgningen förutsätter att ett tillräckligt antal fastigheter i området ansluts. Frågor kan riktas per e-post till info@maxmonet.fi eller per telefon till ordförande Andreas Knutar 0500-363679. Om din fastighet skall anslutas till fibernätet behövs också ett anslutningsavtal undertecknas innan byggstart.